ChiCungCo Logo
hướng dẫn

Cần tuyển giáo viên và sinh viên dạy hè / ĐT: 0949725108

Giá: Liên hệ

Đăng bởi Giasư Quảng Bình, 10:01 ngày 08/06/2016

Bài đăng:2

Tham gia:08/06/2016

CẦN TUYỀN GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN DẠY CÁC LỚP NGÀY 08/06/2016
Địa chỉ: 46 Mai Thúc Loan, TP Đồng Hới, Quảng Bình. ĐT: 0949725108 
www.facebook.com / Trung Tâm Gia sư Đồng Hới
47. Lớp12, Môn Văn, /Lương:1.100.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Gần Ga Đồng Hới-TP Đồng Hới-Quảng Bình
46. Lớp12, Môn.Anh Văn, /Lương:1.100.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Gần Ga Đồng Hới-TP Đồng Hới-Quảng Bình
45. Lớp12, Môn.Lý, /Lương:1.100.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Gần Ga Đồng Hới-TP Đồng Hới-Quảng Bình
44. Lớp4, Môn. Toán, Tiếng Việt, Anh Văn /Lương: 1.200.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường,Quảng Ninh-Vạn Ninh-Thôn Đồn -Quảng Bình
43. Lớp4+Lớp2, Môn. Toán, Tiếng Việt, Anh Văn /Lương: 1.300.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường,Nhật Lệ -TP Đồng Hới-Quảng Bình
42. Lớp1, Môn. Toán, Tiếng Việt, Anh Văn /Lương: 1.500.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường,Ngô Quyền,Hòa Lão-TP Đồng Hới-Quảng Bình
41. Lớp11, Môn.Hóa,(học 2em) /Lương:1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Gần Ngã Ba Sân Bay Lộc Ninh-TP Đồng Hới-Quảng Bình
40. Lớp11, Môn.Lý,(học 2em) /Lương:1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Gần Ngã Ba Sân Bay Lộc Ninh-TP Đồng Hới-Quảng Bình
39. Lớp7, Môn.Anh Văn, /Lương:1.000.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Gần Ngã Ba Sân Bay Lộc Ninh-TP Đồng Hới-Quảng Bình
38. Lớp6, Môn.Đàn Piano, /Lương:1.000.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Lê Lợi-TP Đồng Hới-Quảng Bình
37. Lớp7+Lớp1, Môn, Văn,(cần giáo viên nữ) /Lương:1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Ngô Gia Tự-TP Đồng Hới-Quảng Bình
36. Lớp6, Môn.Anh Văn, /Lương:800.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Tôn Thất, Thuyết Đồng Phú-TP Đồng Hới-Quảng Bình
35. Lớp5, Môn. Toán, Tiếng Việt(học 2em) /Lương :2.000.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường ,Vạn Ninh-Quảng Ninh -TP Đồng Hới-Quảng Bình
34. Lớp, Môn. Dạy Teníc /Lương:3.500.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường ,Thị Trấn Quy Đạt, Minh Hóa TP Đồng Hới-Quảng Bình
33. Lớp4, Môn. Toán, Tiếng Việt(học 7em) /Lương: 3.500.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường ,Đồng Lê ,Tuyên Hóa-TP Đồng Hới-Quảng Bình
32. Lớp3, Môn. Toán, Tiếng Việt(học 7em) /Lương:3.500.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường ,Đồng Lê ,Tuyên Hóa-TP Đồng Hới-Quảng Bình
31. Lớp7, Môn.Anh Văn, /Lương:1.000.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Ga Đồng Lê ,Tuyên Hóa-TP Đồng Hới-Quảng Bình
30. Lớp7, Môn. Toán, /Lương:1.000.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Ga Đồng Lê ,Tuyên Hóa-TP Đồng Hới-Quảng Bình
29. Lớp7, Môn. Toán,,(học 3em) /Lương:1.500.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Tân Sơn,Tuyên Hóa-TP Đồng Hới-Quảng Bình
28. Lớp9, Môn.Sinh /Lương:1.000.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Thị Trấn Đông Lê,Lưu Thuận -TP Đồng Hới-Quảng Bình
27. Lớp9, Môn.Hóa /Lương:1.000.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Thị Trấn Đông Lê,Lưu Thuận -TP Đồng Hới-Quảng Bình
26. Lớp9, Môn. Toán,, /Lương:1.000.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Thị Trấn Đông Lê,Lưu Thuận -TP Đồng Hới-Quảng Bình
25. Lớp5, Môn. Toán, Tiếng Việt,, /Lương:2.000.000đ/ Số buổi: 6 buổi/1 tuần/ Đường,Cửa Khẩu Cha Lo-TP Đồng Hới-Quảng Bình
24. Lớp8, Môn. Tiếng Pháp Căn Bản Cho Học Sinh /Lương:1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường ,Lê Lợi -TP Đồng Hới-Quảng Bình
23. Lớp Mẩu giaó Lớn, Môn. Toán, Tiếng Việt, /Lương:1.200.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường QuANG Trung,Quảng Thọ-TP Đồng Hới-Quảng Bình
22. Lớp8+Lớp1, Môn. Toán,,Anh Văn/Lương:1.000.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường,Kiệt Quang Phú -TP Đồng Hới-Quảng Bình
21. Lớp12, Môn. Anh Văn (học 5 em) /Lương:thỏa thuận, không quan trọng lương/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường ,Trung tâm thành phố -TP Đồng Hới-Quảng Bình
20. Lớp12, Môn. Toán(học 5 em) /Lương:thỏa thuận, không quan trọng lương/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường ,Trung tâm thành phố -TP Đồng Hới-Quảng Bình
19. Lớp3, Môn. Toán,,Anh Văn/Lương:2.000.000đ/ Số buổi: 6 buổi/1 tuần/ Đường,Thuận Hà,Thuận Đức-TP Đồng Hới-Quảng Bình
18. Lớp4, Môn. Toán, Tiếng Việt,Anh Văn/Lương:2.000.000đ/ Số buổi: 6 buổi/1 tuần/ Đường,Quảng Ninh Long Đại-TP Đồng Hới-Quảng Bình
17. Lớp1, Môn. Toán, Tiếng Việt,Anh Văn(học 10 em)/Lương:2.000.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường,Vỏ Ninh, Quảng Ninh-TP Đồng Hới-Quảng Bình
16. Lớp6, Môn. Anh Văn /Lương:1.000.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường ,Trần Hưng Đạo -TP Đồng Hới-Quảng Bình
15. Lớp6, Môn. Toán /Lương:1.000.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường ,Trần Hưng Đạo -TP Đồng Hới-Quảng Bình14. Lớp7, Môn. Lý/Lương:1.000.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường ,Gần Cầu Nhật Lệ -TP Đồng Hới-Quảng Bình
13. Lớp9+Lớp 11, Môn,Anh Văn, / Lương: .1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1tuần/ Đường,Tú Loan –Quảng Hưng,Quảng Trạch-TP Đồng Hới ,Quảng Bình
12. Lớp Mới 5 tuổi, Môn. Toán, Tiếng Việt,Anh Văn/Lương:1.200.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường ,Hoàng Diệu -TP Đồng Hới-Quảng Bình
11. Lớp1+Lớp 2, Môn. Toán, Tiếng Việt,Anh Văn(học 2em)/Lương:1.400.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường ,Phố Dinh,Quảng Thuận -TP Đồng Hới-Quảng Bình
10. Lớp5, Môn. Toán, Tiếng Việt,Anh Văn/Lương:1.200.000đ/ Số buổi: 3 buổi/1 tuần/ Đường ,Phú Hòa,Quảng Thuận -TP Đồng Hới-Quảng Bình
9. Lớp6+Lớp12, Môn.Anh Văn,(học 2em) /Lương:1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1 tuần/ Đường . Phố Nam-Quảng Thuận,Ba Đồn-TP Đồng Hới-Quảng Bình
8. Lớp Ôn lại lớp 6,7.Xong dạy Lớp 7,8, Môn,Văn./ Lương: .1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1tuần/ Đường,Nguyễn Tất Thành-Hoàng Lão -TP Đồng Hới ,Quảng Bình
7. Lớp Ôn lại lớp 6,7.Xong dạy Lớp 7,8, Môn,Anh Văn./ Lương: .1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1tuần/ Đường,Nguyễn Tất Thành-Hoàng Lão -TP Đồng Hới ,Quảng Bình
6. Lớp Ôn lại lớp 6,7.Xong dạy Lớp 7,8, Môn,Toán./ Lương: .1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1tuần/ Đường,Nguyễn Tất Thành-Hoàng Lão -TP Đồng Hới ,Quảng Bình
5. Lớp9, Môn.Anh Văn,/ Lương: .1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1tuần/ Đường,Bắc Sinh,Xã NhânTrạch -TP Đồng Hới ,Quảng Bình
4. Lớp9, Môn.Toán,/ Lương: .1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1tuần/ Đường,Bắc Sinh,Xã NhânTrạch -TP Đồng Hới ,Quảng Bình
3. Lớp8, Môn.Hóa, (học 3em)/ Lương: .1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1tuần/ Đường,Phong Nha -TP Đồng Hới ,Quảng Bình
2. Lớp8, Môn.Lý, (học 3em)/ Lương: .1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1tuần/ Đường,Phong Nha -TP Đồng Hới ,Quảng Bình
1. Lớp8, Môn.Toán, (học 3em)/ Lương: .1.200.000đ/ Số buổi: 2 buổi/1tuần/ Đường,Phong Nha -TP Đồng Hới ,Quảng Bình
Các bạn hãy chọn suất phù hợp và liên lạc với
Địa chỉ: 46 Mai Thúc Loan, TP Đồng Hới, Quảng Bình. ĐT: 0949725108 
www.facebook.com / Trung Tâm Gia sư Đồng Hới
Xin mọi người Share và giới thiệu cho bạn mình để họ có việc làm, xin cám

Liên hệ

Liên hệ: Cô Thủy

Điện thoại:

Facebook: www.facebook.com / Trung Tâm Gia sư Đồng Hới

Lưu ý mua hàng an toàn

- Gặp trực tiếp người bán tại nơi công cộng, đông người qua lại.

- Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua.

- Chỉ thanh toán sau khi đã nhận đủ hàng.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết
Bình luận Facebook

lvhyml

15/05/2018

Bài đăng:10

Tham gia:24/04/2018

Hé lộ sự thật thú vị về chứng bệnh đau bụng đi ngoài

nguyên do gây tình trạng đau dạ dày đại tiện lỏng hiện tượng đau bao tử đại tiện lỏng rất hiểm nguy >>>Xem:http://xn--vimitrng-4ya9g4ug141a.com/dau-bung-di-ngoai-trieu-chung-dang-lo-ngai-cho-nguoi-benh/ nguyên nhân bởi thực phẩm Một trong những triệu chứng tiêu biểu do căn bệnh đau bao tử gây ra dù vậy có lẽ người bệnh nào cũng biết đó là những cơn đau bụng, đau vùng thượng vị âm ỉ kéo dài, rối loàn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài lỏng, ỉa chảy, táo bón xen kẽ…. tuy thế họ còn gặp phải những triệu chứng khác như đầy bụng... xem thêm.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

lvhyml

10/05/2018

Bài đăng:10

Tham gia:24/04/2018

Cảnh báo hiểm họa từ chứng bệnh ăn xong bị đau bụng dưới

Ẳn vào là đau bụng là căn bệnh gì ? khi nào thì đau bụng trở nên nguy hiểm : đó là khi sau khi ăn, đau bụng đi kèm một số triệu chứng như : buồn ói mửa, đau đầu và chóng mặt, chán nản, không được khỏe, đau quặn phần bên dưới bụng khoảng một phút, đi kèm theo đó là tâm trạng cáu bẳn, không vui. Không chỉ có vậy, sau khoản thời gian đau bụng người bệnh đi ngoài ngay và ra phân không giống bình thường... xem thêm.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

quy158

16/04/2018

Bài đăng:55

Tham gia:12/04/2018

Dịch vụ vệ sinh nhà ở,văn phòng uy tín số 1 tại Huế - 0906.483.222

Giá: Liên hệ

Quý khách hàng thân mến ! Vệ sinh sau sửa chữa, xây dựng Huế ,địa chỉ nào đảm bảo uy tính chất lượng? Thông thường, những công trình vừa mới xây dựng thường rất bẩn và ngổn ngang. Nếu không được vệ sinh kịp thời, sẽ gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như chất lượng cuộc sống của người sử dụng. Đó là lý do vì sao nhiều người tìm đến dịch vụ vệ sinh sau sửa chữa , xây dựng Huế . Vậy đâu là địa chỉ chất lượng và... xem thêm.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

Phú Diệp

02/10/2017

Bài đăng:107

Tham gia:25/08/2017

Xưởng sản xuất bìa đựng bằng tốt nghiệp, bìa tốt nghiệp bằng simili, bìa chứng chỉ

Giá: Liên hệ

Công ty PHÚ KHANG
Trực tiếp in ấn và sản xuất các sản phẩm bìa tốt nghiệp da, simili và bìa giấy không qua trung gian:
–Bìa menu nhà hàng – Café – Karaoke.
–Bìa đựng chứng chỉ.
–Bìa kẹp bằng tốt nghiệp.
–Bìa tốt nghiệp.
–Bìa kẹp hồ sơ, bìa trình ký.
–Bìa sổ còng, sổ dán.

Kích thước sản phẩm, in và ép nội dung theo yêu cầu.

Mọi chi tiết bìa đựng bằng tốt nghiệp xin liên hệ báo giá
————————-
ĐẮC PHÚ
Hotline: 0908... xem thêm.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

le phan

25/04/2017

Bài đăng:3

Tham gia:05/04/2016

ĐÀO TẠO TIN HỌC KIẾN TRÚC- ĐỒ HỌA TẠI HUẾ

Giá: 1.200.000 VND

Khai giảng liên tục hằng tháng các khóa học phần mềm chuyên dụng Thiết kế Kiến Trúc Xây Dựng và Thiết kế Đồ Họa: Revit Architecture, Revit Structure, ArchiCad, 3ds Max , Vray , Sketchup, Lumion 3D, Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe Flash, thiết kế giao diện Website với phương pháp dạy kèm số lượng 2- 5 học viên/ lớp. QUYỀN LỢI HỌC VIÊN · Học viên tự tin với KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN để có được vị trí nghề nghiệp... xem thêm.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

Đồ Họa Hyarch

27/02/2017

Bài đăng:2

Tham gia:30/05/2016

lớp Revit cộng đồng miễn phí

TRUNG TÂM ĐỒ HỌA HYARCH TRỰC THUỘC CTY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT VÀ ĐÀO TẠO HYARCH
Chiêu sinh hàng tháng:
- Các khóa ngắn hạn: ARCHICAD, REVIT, 3Ds Max, Vray, Sketchup, Lumion, AutoCAD, Photoshop, CorelDraw, Illustrator (Ai),Lightroom
- Đào tạo nghề HỌA VIÊN KIẾN TRÚC cao cấp, học viên có cơ hội thử việc và tuyển dụng ngay, mức lương cao
- trung tâm thường mở lớp Revit cộng đồng miễn phí dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là Sinh viên (học trong 1 tháng)xem thêm.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

Cúc Lê

09/10/2016

Bài đăng:1

Tham gia:09/10/2016

KHAI GIẢNG KHÓA TIẾNG NHẬT CẤP TỐC N5, N4 THÁNG 10

⚡ ⚡ ⚡ TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG KHÓA CẤP TỐC N5, N4 (Tháng 10) ⚡ ⚡ ⚡
㊙ CHINH PHỤC TIẾNG NHẬT CHỈ TRONG 3 THÁNG ㊙

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

cuubinh

15/09/2016

Bài đăng:4

Tham gia:30/08/2016

CÔNG TY TƯ VẤN & ĐÀO MARKETING ONLINE OABI

CÔNG TY TƯ VẤN & ĐÀO MARKETING ONLINE OABI oabigroup.com - Bạn đang muốn tìm hiểu và kinh doanh online? - Bạn đang sử dụng dịch vụ từ công ty khác nhưng không thấy hiệu quả hoặc quá phụ thuộc vào họ. - Bạn đang chạy quảng cáo nhưng chưa hiệu quả, chưa tối ưu, chi phí quá cao? Bạn cần hiểu về Marketing Online một cách thật bài bản…? - Chuyên gia dạy bằng kinh nghiệm thực tế. Học một lần, dùng cả đời. Khóa học cầm tay chỉ việc, thực hành ngay... xem thêm.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

tomyngo

16/07/2016

Bài đăng:3

Tham gia:16/07/2016

DẠY THÊM HÓA

Nhận dạy thêm môn Hóa lớp 10, 11, 12. ( dạy nhóm từ 3 đến 10 em hoặc có thể dạy kèm theo yêu cầu của học sinh) Học sinh nào có nhu cầu liên hệ: Thầy Tài: 0916440810 Địa điểm học: 01 Nguyễn Du, gần trung tâm thành phố, dễ đi lại

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

hongsmile

11/07/2016

Bài đăng:18

Tham gia:05/07/2016

Tại sao làm đề tài vốn xây dựng bảo hiểm xã hội trong bài báo cáo

Bảo Hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách phường hội của các quốc gia trên thế giới, can dự trực tiếp đến an toàn phố hội. Chính bởi vậy, BHXH Việt Nam đã nhận được sự để ý của Đảng, của Chính phủ ngay từ những ngày đầu mới có mặt trên thị trường. tới bây giờ đã hình thành 61 cơ quan BHXH ở 61 thành phố trong cả nước, khuôn khổ hoạt động của BHXH Việt Nam càng ngày càng được mở rộng, Báo cáo... xem thêm.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

Đồ Họa Hyarch

30/05/2016

Bài đăng:2

Tham gia:30/05/2016

Dạy học archicad, sketchup, revit, 3dmax, vray, lumion, photoshop, corel, ilustrator, flash

TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC VÀ ĐỒ HỌA HYARCH Các khóa ngắn hạn các phần mềm chuyên dụng Thiết kế Kiến Trúc và Thiết kế Đồ Họa: Revit Architecture, ARCHICAD, 3Ds Max, Vray, Sketchup, Lumion, AutoCAD, Photoshop, CorelDraw, Illustrator (Ai), Adobe Flash, Lightroom, Đào tạo HỌA VIÊN KIẾN TRÚC Mọi chi tiết xin liên hệ:
kts.Phan Lê Nhật Hỷ
0945 241 054
TRUNG TÂM ĐỒ HỌA HYARCH
---------------------------------------
Địa chỉ trụ sở chính: 26E Bùi Đình Túy, P.24, Quận Bình Thạnh,tp HCM
cơ sở 2: 102 đường... xem thêm.

Bình luận(1)
Đồ Họa Hyarch

Đồ Họa Hyarch TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 6
30/05/2016

Hue Aptech

30/05/2016

Bài đăng:2

Tham gia:23/05/2016

Tuyển sinh khóa học lập trình web với PHP

Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển sinh khóa học Lập trình web với PHP Xuất học: 15h30 đến 19h30 tối 3,5,7 hàng tuần, Chi tiết liên hệ Thông tin chi tiết liên hệ Phòng tư vấn
Địa chỉ: 6 Lê Lợi, TP Huế
SĐT: 0543.823 077

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

Hue Aptech

23/05/2016

Bài đăng:2

Tham gia:23/05/2016

Tuyển sinh khóa học Thiết kế đồ họa

Nằm trong chương trình hợp tác đào tạo giữa Trung tâm CNTT Thừa Thiên Huế (HueCIT) và công ty VITPR, "Thiết kế đồ họa" là chương trinh rất đặc biệt với các đặc điểm sau: + Đào tạo cả 3 công cụ liên quan đến thiết kế đồ họa hiện nay là Photoshop, Corel và Illustrator
+ Chương trinh là kết quả của sự hợp tác đào tạo giữa TRUNG TÂM và ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG (công ty VITPR - một công ty trẻ chuyên làm về lĩnh vực đồ họa... xem thêm.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

Hoài Thanh

13/05/2016

Bài đăng:2

Tham gia:13/05/2016

Thông báo tuyển sinh, ưu đãi học phí

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ANH MỸ THÔNG BÁO Khai giảng các lớp Giao tiếp phản xạ cơ bản, thời gian học 3 tháng, học phí 1.500.000/khóa Giao tiếp phản xạ trung cấp, thời gian học 3 tháng, học phí 1.500.000/khóa Giao tiếp phản xạ nâng cao, thời gian học 3 tháng, học phí 1.500.000/khóa ⚡ ⚡ Lưu ý: các lớp giao tiếp phản xạ các bạn được kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp. Lịch khai giảng: Thứ 2-4-6, 3-5-7 hàng tuần. Các khung giờ: Suất 1: 9h00 – 10h30 Suất 2: 14h00 – 15h30 Suất 3:... xem thêm.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết

Bài đăng:2

Tham gia:28/04/2016

Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ - thông báo tuyển sinh

Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ - Số 5 Đoàn Thị Điểm Thường xuyên khai giảng các lớp: Chuẩn phát âm hóa: thời gian học 1 tháng, học phí 390.000/khóa Giao tiếp phản xạ cơ bản, thời gian học 3 tháng, học phí 1.500.000/khóa Giao tiếp phản xạ trung cấp, thời gian học 3 tháng, học phí 1.500.000/khóa Giao tiếp phản xạ nâng cao, thời gian học 3 tháng, học phí 1.500.000/khóa Lưu ý: các lớp giao tiếp phản xạ các bạn được kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp. Các lớp TOEIC 300 –... xem thêm.

Bình luận
Chưa có bình luận nào, vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cho bài viết
Xem tiếp tin cũ hơn